Acil Özel Ambulans

Acil özel ambulans hizmeti hatasız bir şekilde sunulmalıdır. Acil özsel ambulanslarda en az üç personelden meydana gelen bir ekip görev yapmaktadır. Ekipte ise en az bir hekim, olmazsa bir paramedik ya da Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş eğitimlerini tamamlamış acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Bu personelin yanı sıra araçta diğer bir sağlık personeli ile bir şoför yer almaktadır. Acil özel ambulanslarda sürücülük görevini acil tıp teknisyeni ya da zorunlu hallerde paramedik yerine getirebilmektedir. Bu durumda sürücünün bulunmasına gerek yoktur. Hekim olmayan acil yardım ambulanslarında nakil sırasında hasta kabininde hastaya müdahale etmek için görev yapan personelden birinin paramedik olma şartı bulunmaktadır. Hekim ya da paramedik olmayan acil yardım ambulanslarında görev yapacak olan acil tıp teknisyeninin; temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olması yasal bir zorunluluktur. Dünya Ambulans olarak yasal zorunluluklara tam olarak uyan bir özel ambulans firmasıyız.

Özel ambulans şirketinde acil yardım ambulansı bulunuyorsa, acil yardım talebini hekim değerlendirmektedir. Çağrı, ambulans şirketinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ve donanım durumuna göre kabul edilmektedir. Bunlardan birisinin eksik olması durumunda gelen çağrının kabul edilmesi söz konusu değildir. Dünya Ambulans, acil özel ambulans çağrısını geri çevirmeyen sektördeki en geniş donanıma sahip işletmelerden biridir. Acil ambulans hizmetini yeterli donanıma sahip olan araçların yanı sıra deneyimli ve eğitimli personeli ile yerine getiren işletmemiz, hasta ya da yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna gerekli müdahaleler yapılarak nakletmektedir. Nakil sırasında araçta görevli personel, ilgili sağlık kuruluşu ile irtibata geçmekte, hastanın ya da yaralının sağlık durumu ile ilgili bilgi aktararak gerekli tıbbi müdahale ortamının hazırlanmasını sağlamaktadır.

Acil özel ambulansı, acil yardım ambulansı olarak nitelendirilmektedir. Bu ambulanslar, tüm acil durumlarda olay yerinde ve ambulans içinde hasta ve yaralılara gerekli acil müdahaleyi yapabilecek ekibe ve yeterli tıbbi donanıma sahip olmalıdır. Personel ve tıbbi donanım ile ilgili kriterler, ilgili yönetmelikte yer almaktadır. Dünya Ambulans, acil özel ambulans hizmetini bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.Bir cevap yazın

WhatsApp chat

Whatsapp ile Yazın

Çağrı Merkezi

Hemen Ara